изпащам си

словосъч. - патя си, пострадвам, загазвам, страдам, изстрадвам, тегля, натеглям се, изтеглям, вкусвам му сладостта, ям му попарата, аз си знам

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • изпащам — гл. пострадвам, претърпявам неуспех …   Български синонимен речник

  • пострадвам — гл. страдам, изпитвам, търпя, мъча се, тегля, усещам, боли ме гл. загазвам, изпащам си, постига ме нещастие, сполетява ме зло, налитам на беда, попадам на беда, влизам в беля, напарвам се гл. изпащам, претърпявам неуспех гл. претърпявам, понасям …   Български синонимен речник

  • виждам — гл. гледам, вглеждам се, поглеждам, заглеждам, позаглеждам, забелязвам, ставам свидетел, съглеждам, съзирам, зървам, съпикасвам, проглеждам, прозирам, наблюдавам гл. познавам, разбирам, съзнавам, схващам, сещам се, прави ми впечатление, обръща ми …   Български синонимен речник

  • загазвам — гл. затъвам, потъвам, тъна гл. падам, пропадам, забатачвам, не ми върви, работата не върви, работата запъва, закъсвам, не успявам, провалям са, оплесквам я, спукана ми е работата гл. изпащам си, пострадвам гл. забърквам се, запъвам се, заплитам… …   Български синонимен речник

  • напарвам се — гл. изпащам си, пострадвам си, напатвам се …   Български синонимен речник

  • патя си — словосъч. изпащам си, страдам, изстрадвам, пострадвам, натеглям се, изтеглям, вкусвам му сладостта, ям му попарата, сърбам му попарата, аз си знам …   Български синонимен речник

  • претърпявам неуспех — словосъч. пострадвам, изпащам …   Български синонимен речник

  • страдам — гл. страдан, мъча се, измъчвам се, терзая се, тормозя се, изстрадвам, патя си, изпащам, изпитвам мъка, бял ден не виждам, тегля, изтеглям, изтърпявам, претърпявам, пострадвам гл. търпя, изживявам, изпитвам, прекарвам, преживявам гл. боледувам,… …   Български синонимен речник

  • тегля — гл. претеглям, измервам гл. повличам, дърпам, придърпвам, издърпвам, изтеглям гл. мъкна, домъквам, влача, тътря, примъквам, замъквам, притеглям, привличам гл. водя, довеждам, докарвам, возя гл. изопвам, изпъвам, опъвам, разпъвам, разтеглям,… …   Български синонимен речник

  • ям му попарата — словосъч. сърбам му попарата, патя си, изпащам си, аз си знам, страдам, измъчвам се, тегля …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.